سفارش تبلیغ
صبا

پیامبر در صحاح اهل سنت 1

پیامبر در صحاح اهل سنت1

ادامه مطلب...

» نظر

آیا علی(ع) قسمت کننده بهشت و جهنم است؟

 آیا علی(ع) قسمت کننده بهشت و جهنم است؟

وهابیون ادعا می کنند که این مطلب که علی(ع) تقسیم کننده بهشت و جهنم است، دروغ شیعیان است...

ادامه مطلب...

» نظر

فضایل اهل بیت(ع) در کلام مذهب اهل سنت

گوشه ایی از فضایل اهل بیت(ع) در کلام مذهب  اهل سنت

ادامه مطلب...

» نظر

خرافات اهل سنت

خرافات اهل سنت

ادامه مطلب...

» نظر